ANALYTICS REPORTS

Nhận thông tin chi tiết về đối thủ cạnh tranh của bạn bao gồm: chiến lược quảng cáo hiển thị, tìm kiếm không trả tiền, trả tiền và xây dựng liên kết.

Organic Research

Xem được các từ khóa tốt nhất của đối thủ

Tìm được những đối thủ mới

Quan sát được sự thay đổi của tên miền

Đọc Thêm

TOOLS

Kết hợp và trực quan hóa dữ liệu SEMrush để so sánh các tên miền cạnh tranh và ước tính độ khó của từ khóa với một vài cú nhấp chuột.

Keyword Difficutly

Tìm ra được các từ khóa ít cạnh tranh

Ước tính được độ khó từ khóa ngay lập tức

Đọc Thêm

PROJECTS

Khởi chạy các chiến dịch toàn cầu cho trang web của bạn và nhận tất cả các số liệu cần thiết liên quan đến đối thủ cạnh tranh, xếp hạng từ khóa và sức khỏe trên trang từ một nơi.

Position Tracking

Theo dõi vị trí của bạn cho bất kỳ từ khóa nào

Khám phá các đối thủ cạnh tranh local

Nhóm các từ khóa với thẻ tên

Nhắm các mục tiêu khác nhau cho các thiết bị khác nhau

Đọc Thêm